Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022

Căn cứ Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Tư pháp thông báo việc nghỉ Tết và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số việc như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nghỉ 01 ngày trước Tết, 04 ngày sau Tết Âm lịch.
Như vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2022 công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền 05 ngày liên tục, từ thứ Hai, ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết thứ Sáu, ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
Do 02 ngày nghỉ trước Tết (ngày 29/01/2022, ngày 30/01/2022 tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu và 28 tháng Chạp năm Tân Sửu) và 02 ngày nghỉ sau Tết (ngày 05/02/2022, ngày 06/02/2022 tức ngày 05 tháng Giêng năm Nhâm Dần và ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần) là thứ Bảy, Chủ Nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 09 ngày liên tục trong dịp Tết Âm lịch năm 2022, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước và sau Tết.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết; bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ tết, phân công lịch trực và thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý.
3. Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng lịch phân công trực Lãnh đạo của các đơn vị, chỉ huy trong những ngày nghỉ Tết và thông báo tới  các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức thực hiện.
4. Thanh tra Bộ thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong những ngày nghỉ Tết tại địa điểm tiếp công dân.
5. Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo việc nghỉ Tết đến cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
6. Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết.
Bộ Tư pháp thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện./.