Bản tin Tư pháp (từ ngày 15-31/12/2021)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III; Kiên quyết đóng cửa cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu; Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Tiếp tục tăng cường hiệu quả cung cấp các dịch vụ bổ trợ tư pháp; 10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành Tư pháp... Đó là những nội dung đáng chú ý liên quan đến công tác tư pháp và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp từ ngày 15 - 30/12/2021.

Xem chi tiết Tại đây./.