Thông báo tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tháng 12/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân, đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Thời gian: Từ 8h00 sáng, ngày 10/12/2021 (thứ Sáu).
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.