Bản tin Tư pháp tháng 10/2021 (từ 01-15/10/2021)

Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của BLHS năm 2015; Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư trong Hệ thống thi hành án dân sự; Tọa đàm với chủ đề "Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ pháp luật ngành Tư pháp"... Đó là những nội dung đáng chú ý có trong nửa đầu tháng 10/2021.


Xem chi tiết Tại đây./.