Bản tin Tư pháp tháng 9/2021 (từ ngày 16-30/9): Tích cực thúc đẩy quan hệ quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp

Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 Bộ Tư pháp Việt Nam - Cuba; Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị lớn phải dừng lại do dịch COVID-19; Tích cực thúc đẩy quan hệ quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp; Chương trình bình chọn, tôn vinh "Gương sáng Pháp luật": Đảm bảo tiến độ, chất lượng trong bối cảnh dịch COVID-19; Chuyển đổi số ngành Tư pháp: Nâng cao chất lượng dịch vụ công... Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Bản tin Tư pháp tháng 9/2021 (từ ngày 16-30/9).

Xem chi tiết Tại đây./.