Thông báo cập nhật lên Hệ thống vụ việc trợ giúp pháp lý thành công trong tháng 9/2021

Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021, Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý đã ghi nhận 878 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý (656 vụ việc bào chữa + 222 vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý); 638 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc, trong đó có 80 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả. Tất cả các vụ việc được thẩm định đều đạt chất lượng trở lên.
Các tỉnh thực hiện cập nhật vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả trong kỳ là: Quảng Nam (16 vụ việc), Lai Châu (07 vụ việc), Hà Tĩnh (08 vụ việc), Cao Bằng (06 vụ việc), Hải Dương (05 vụ việc), Thái Bình (04 vụ việc), Hà Giang (04 vụ việc), Bình Phước (04 vụ việc), Hà Nội (04 vụ việc), Lâm Đồng (03 vụ việc), Bắc Ninh (03 vụ việc), Bến Tre (03 vụ việc), Kon Tum (02 vụ việc), Gia Lai (02 vụ việc), Tuyên Quang (02 vụ việc), Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Tây Ninh, Bạc Liêu, Bắc Kạn: 01 vụ việc.
Trân trọng thông báo./.