Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Trung tâm Dữ liệu điện tử và các hệ thống thông tin

       Căn cứ Thông báo tạm ngừng cắt điện của Công ty điện lực Ba Đình để sửa chữa, cải tạo lưới điện, Cục Công nghệ thông tin sẽ tạm ngưng hoạt động của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và các hệ thống thông tin.
       Thời gian tạm ngừng hệ thống từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 24 tháng 05 năm 2020 (Chủ nhật).

       Cục Công nghệ thông tin xin thông báo để các đơn vị, tổ chức và cá nhân biết chủ động bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp.

       Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.