Thông báo tên, hình thức, thời gian chuẩn bị và bảo vệ chuyên đề sát hạch về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đối với các ứng viên đăng ký tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2019


Xem chi tiết tại file đính kèm