Thông báo thay đổi thời gian triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Theo Công văn, thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra vào 8h00' ngày 20/01/2020 (Thứ Hai). Các đại biểu có mặt từ 7h45' để nhận tài liệu và ổn định tổ chức.
Chi tiết Công văn xem tài liệu đính kèm.
File đính kèm