Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II


Xem chi tiết tại file đính kèm
 
File đính kèm