Thông báo về việc triển khai thu thập thông tin đoàn viên công đoàn

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc triển khai thu thập thông tin đoàn viên công đoàn bằng phần mềm công nghệ thông tin, Công đoàn Bộ đã tổ chức tập huấn cho các công đoàn các đơn vị về nội dung này, để có thể vận hành được hệ thống quản lý của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ yêu cầu công đoàn các đơn vị triển khai nội dung sau:
- Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí trực tiếp phụ trách và tiến hành thu thập đầy đủ thông tin đoàn viên theo mẫu danh sách được quy định. Riêng Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột không phải thực hiện thu thập thông tin đoàn viên (theo mẫu gửi kèm tài liệu đã tập huấn)
- Cập nhật danh sách lên phần mềm quản lý thông tin đoàn viên và gửi xin ý kiến phê duyệt của Công đoàn Bộ trên phần mềm.
- Khi đã hoàn thành công việc cập nhật danh sách đoàn viên và được phê duyệt, công đoàn các đơn vị gửi danh sách đoàn viên về Công đoàn Bộ, báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam tiến hành in thẻ đoàn viên (danh sách ghi rõ in loại thẻ thông hay thẻ liên kết)
+ Thẻ đoàn viên thông thường: Là loại thẻ được cấp cho đoàn viên công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thẻ đoàn viên được thiết kế có các thông số cơ bản của đoàn viên, có mã số đoàn viên được cấp tự động theo phần mềm quản lý đoàn viên, đảm bảo không trùng nhau. Thẻ đoàn viên thông thường được in trên phôi thẻ nhựa.
+ Thẻ đoàn viên liên kết: Là loại thẻ đoàn viên có kích cỡ và thông tin giống như thẻ thông thường và có tích hợp thêm chức năng ATM của ngân hàng Vietinbank. Cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng bắt buộc (đoàn viên là cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan công đoàn) được Vietinbank đổi Thẻ miễn phí, các đơn vị khác, kinh phí đổi Thẻ đoàn viên ngân hàng Vietinbank thu mức 50.000đồng/thẻ, kinh phí làm Thẻ do đoàn viên nộp hoặc công đoàn cơ sở hỗ trợ (do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định).
- Thời gian tổ chức triển khai thực hiện: Công đoàn  cơ sở và tổ công đoàn thực hiện thu thập thông tin trên phần mềm quản lý đoàn viên (theo tài khoản phần mềm quản lý đoàn viên do Công đoàn Bộ cấp), gửi Công đoàn Bộ phê duyệt và đề nghị cấp thẻ xong trước ngày 15/12/2019.
* Lưu ý: các bước thực hiện thu thập thông tin đoàn viên, theo tài liệu đã được công đoàn Bộ tập huấn cho các đơn vị và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ mục Thông báo, mục Văn bản Công đoàn và nhóm Zalo Công đoàn đồng thời gửi kèm theo thư điện tử tới các đơn vị.
Trên đây là nội dung triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị công đoàn các đơn vị khẩn trương thực hiện. Đây là một trong những tiêu chí để chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở, tổ công đoàn năm 2019, Công đoàn Bộ sẽ không tiến hành xếp loại đối với công đoàn đơn vị không thực hiện nội dung này./.
(Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với đồng chí Phạm Đức Dụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp, SĐT: 0246.2739350; 098.8367802; Email: phamducdu@moj.gov.vn)
 
Xem chi tiết tại file đính kèm