Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-CNTT ngày 08/10/2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin; Quyết định số 13/QĐ-TTTT ngày 09/10/2019 của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (đính kèm Thông báo này).
2. Thời gian tổ chức xét tuyển:
- Đối với vị trí Quản lý thông tin điện tử: 8h00’, sáng thứ Năm, ngày 05/12/2019.
- Đối với vị trí Kế toán viên và Vị trí Kỹ sư công nghệ thông tin: 14h00’, chiều thứ Năm, ngày 05/12/2019.
3. Địa điểm: Hội trường Đa năng, Nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp.
Địa chỉ: 60 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
4. Tài liệu ôn tập (gửi kèm Thông báo này).
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Công nghệ thông tin năm 2019 thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.