Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung ôn tập và một số nội dung khác trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019


Xem chi tiết tại file đính kèm