Thông báo về việc chốt danh sách đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế