Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án


Xem chi tiết tại file đính kèm
 
File đính kèm