Thông báo về việc mời tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, kiến thức pháp luật và kỹ năng giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Xem chi tiết tại file đính kèm