Thông báo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Giải thể thao chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.