Thông báo kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên chính, Chấp hành viên trung cấp


Xem chi tiết tại file đính kèm