Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26/9/2018 về kết quả giám sát “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân” và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 10119/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
Ý kiến góp ý cho Dự thảo Chỉ thị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 7 năm 2019 theo địa chỉ: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết Dự thảo tại file đính kèm