Chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài, bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng và chuyển cửa khẩu hàng nhập hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình

1. Quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.
Nghị định quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện công khai tài chính theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Nghị định cũng quy định Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền thay đổi cơ cấu vốn, tài sản phục vụ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán. Các khoản thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được xác định phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào doanh thu.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2017.
2. Bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37 năm 2017 về việc bãi bỏ Quyết định 50 năm 2016 ban hành ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.
Theo quy định của Quyết định 50/2006/QĐ-TTg, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục này (bao gồm: 17 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Y tế; 16 sản phẩm hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Thủy sản; 19 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 4 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Công nghiệp; 18 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải; 8 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Xây dựng; 12 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 20 sản phẩm, hàng hóa thuộc phần trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ) phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng phải dựa trên tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường để tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường trong nước.
Như vậy, Từ ngày 05/10/2017 ngày Quyết định này có hiệu lực - các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan sẽ không bắt buộc phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục trên cho đến khi có hướng dẫn mới.
3. Chuyển cửa khẩu hàng nhập làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình
Cũng có hiệu lực từ ngày 5/10/2017, là Quyết định 38 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ mới ban hành quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập trừ hàng hóa là: Tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và được kết nối với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để theo dõi quá trình vận chuyển.
Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian quy định thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xảy ra phải thông báo ngay với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, hoặc Cảnh sát biển nơi thuận lợi nhất để xác nhận và phối hợp giải quyết.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2017.

Trần.T.M.Nguyệt


Các tin khác