Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

12/02/2018
Chi tiết xem tệp đính kèm./.

Các tin khác