Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV

04/01/2018
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 316-CV/BTG ngày 20/12/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIV” (Đề cương được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp).
Đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tài liệu nêu trên.
 

Các tin khác