Tuyên truyền về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Tuần lễ cấp cao APEC 2017

14/11/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 06/11/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp có Công văn số 15-CV/BTGĐU gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và một số nội dung khác.
Ban Tuyên giáo đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị các nội dung nêu trên.
(Xin gửi kèm theo Công văn số 15-CV/BTGĐU).
 

Các tin khác