Nghị quyết Phiên họp ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

30/08/2018
Tài liệu đính kèm bao gồm: 
- Nghị quyết Phiên họp ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp;
- Danh sách quần chúng ưu tú được kết nạp đảng; 
- Danh sách đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. 

Các tin khác