Công văn về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV

13/07/2018
Ngày 02/7/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 385-CV/BTGĐUK về việc gửi Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo (văn bản được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp).
Thực hiện Văn bản nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu nêu trên đến từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền về 07 luật, 08 nghị quyết mới được Quốc hội thông qua./.    
 

Các tin khác