Công văn về việc gửi Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng

13/07/2018
Ngày 28/6/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 383-CV/BTG về việc gửi Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng (các văn bản được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp).
Thực hiện Văn bản nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp chỉ đạo quán triệt Tài liệu nêu trên đến từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, trong đó tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành, một số nội dung cơ bản và ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng./.

Các tin khác