Triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự

03/07/2018
Ngày 18/6/2018, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương có Văn bản số 378-CV/BTG về việc triển khai Kế hoạch số 207-KH/BTGTW ngày 16/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự (các văn bản được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Đảng bộ Bộ Tư pháp). Thực hiện các văn bản nêu trên, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ đề nghị:
1. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 207-KH/BTGTW nêu trên đến từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu).
2. Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạo đơn vị chủ động xây dựng Đề cương tuyên truyền Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Đặc khu. Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam; các chi bộ Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên mục, chuyên trang giới thiệu nội dung Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Đặc khu theo yêu cầu tại Mục III.4 của Kế hoạch số 207-KH/BTGTW./.         
 

Các tin khác