Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý

20/01/2020
Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ,  công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp  nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý
Nhân dịp đón Tết cổ truyền mừng xuân Canh Tý, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác, làm việc trong Ngành Tư pháp và học viên, sinh viên đang học tập trong các trường, học viện của Ngành cùng gia đình lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.
      
         Các đồng chí thân mến,
        Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự nỗ lực cố gắng, kiên trì, bền bỉ và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, các mặt công tác của Bộ, ngành đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố nền tảng chính trị - pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, kỷ cương xã hội.
        Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và chân thành cảm ơn những quyết tâm và nỗ lực của các đồng chí.
        Các đồng chí thân mến,
        Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước; cũng là năm ngành Tư pháp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Trong bối cảnh đó, Bộ, ngành Tư pháp sẽ phải đảm trách nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp và yêu cầu cao hơn từ công việc xây dựng, hoàn thiện thể chế đến công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tôi tin tưởng rằng, tiếp nối những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tích cực, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên trong Ngành sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của năm 2020.
         Kính chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
  Thân ái  
   
  Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp