Nghị định số 43/2018/NĐ-CP: Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 02/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Nghị định số 45/2018/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa 02/04/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

Nghị định số 44/2018/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường 02/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo cơ chế thị trường.

Nghị định 34/2018/NĐ-CP: Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/04/2018

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg: Cơ chế tài chính đối với 3 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/03/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nghị định số 48/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP 27/03/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2018/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Nghị định số 42/2018/NĐ-CP: Bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng 27/03/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP: quy định các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn TNHS 27/03/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.