Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 31/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 30/01/2018

Ngày 25/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018.

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam 09/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP và Nghị định số 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics 09/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL 02/01/2018

Để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BTP).

Nghị định số 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải 02/01/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải, trong đó quy định cụ thể về các hành vi bị cấm trong bảo vệ công trình hàng hải.

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 02/01/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.