Nghị định số 57/2018/NĐ-CP: Nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 19/04/2018

Ngày 17/04/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP: Lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 18/04/2018

Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP: Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ 18/04/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP: Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn 18/04/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Nghị định số 49/2018/NĐ-CP: Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 09/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg: Điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn 04/04/2018

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung). Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/5/2018.