Quy định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ 03/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Quy định về xử lý tài sản chìm đắm 02/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài 02/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Quy định về đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng NSNN 01/02/2017

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng 22/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định số 03/2017/NĐ-CP về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 22/01/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 13/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm 13/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.