Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 12/12/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Mẫu hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến, cầu cảng, cảng cạn bằng vốn nhà nước 11/12/2017

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Quyết định 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế Mạng lưới CQ thông báo, hỏi đáp VN về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 29/11/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Mạng lưới TBT Việt Nam) và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định số 128/2017/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự 29/11/2017

Nghị định này quy định về nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo, nội dung, hình thức báo cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

Nghị định số 127/2017/NĐ-CP về nguyên tắc niêm phong, mở niêm phong vật chứng 29/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127/2017/NĐ-CP quy định khái niệm, nguyên tắc; trình tự, thủ tục; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện niêm phong, mở niêm phong các loại vật chứng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 1/1/2018 29/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 29/11/2017

Theo quy định mới, các doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp nhà nước như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước); công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.