Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính 31/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 28/07/2017

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 28/07/2017

Ngày 25/7/2017 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quy chế tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri 27/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

Cơ cấu, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức thống kê 24/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, hệ thống tổ chức thống kê tập trung gồm cơ quan thống kê trung ương và cơ quan thống kê địa phương. Cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp huyện.

Phát sai bản tin dự báo thiên tai bị phạt tới 50 triệu đồng 24/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Cứu người là ưu tiên hàng đầu trong phòng cháy, chữa cháy 20/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 20/07/2017

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng