Sở Tư pháp Hà Nam: Tập huấn công tác Tư pháp năm 2018

16/05/2018
Sở Tư pháp Hà Nam: Tập huấn công tác Tư pháp năm 2018
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư pháp trong năm 2018, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 06 lớp tập huấn công tác tư pháp cho cán bộ phòng Tư pháp, lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác Tư pháp, công chức Tư pháp –Hộ tịch, công chức văn phòng thống kê của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với các chuyên đề về: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; các quy định về Hộ tịch và chứng thực; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật về Đất đai.

Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên pháp luật đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản và cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn cụ thể những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai công tác hộ tịch, chứng thực, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Thông qua tập huấn, đã giúp cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt những quy định mới và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực thi công vụ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh./.
Thanh Tùng