Sở Tư pháp Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ về hệ thống hóa văn bản

09/05/2018
Sở Tư pháp Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ về hệ thống hóa văn bản
Vừa qua, Sở Tư pháp Yên Bái đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản thống nhất trên địa bàn tỉnh kỳ 2014 - 2018 cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo và công chức pháp chế các cơ quan chuyện môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên cấp tỉnh giới thiệu 04 nội dung: Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018; Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thống nhấ trên địa bàn tỉnh, kỳ 2014 - 2018; Quy trình thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Giới thiệu các biểu mẫu thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỳ 2014 - 2018.
Bên cạnh việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, các báo cáo viên cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc thực tế phát sinh để cán bộ pháp chế, công chức, nắm vững nghiệp vụ phục vụ cho công tác tham mưu thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ngành, địa phương.
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị công chức pháp chế các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tích cực tham mưu, vận dụng kiến thức và các quy định của pháp luật đã được tập huấn để thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo thời hạn và có chất lượng góp phần xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, thống nhất, hợp pháp tại địa phương./.
                     Tô Thị Thanh Mai - Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái