Bộ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo Chương trình giao lưu, đối thoại với Đoàn viên, thanh niên BTP

16/03/2017
Bộ trưởng Lê Thành Long nghe báo cáo Chương trình giao lưu, đối thoại với Đoàn viên, thanh niên BTP
Ngày 16/03, Bộ trưởng Lê Thành Long đã nghe Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên báo cáo về việc tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại giữa Bộ trưởng với Đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp và sinh viên Trường Đại học luật Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26/03/2031 - 26/03/2017).
Được sự đồng ý của Bộ trưởng Lê Thành Long, Đoàn thanh niên Bộ được giao chủ trì, phối hợp với Trường Đại học luật Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình giao lưu, đối thoại giữa Bộ trưởng với công chức, viên chức trẻ của Bộ và sinh viên Trường Đại học luật Hà Nội (dự kiến tổ chức vào ngày 24/03/2017 tại Trường Đại học luật Hà Nội). Tại cuộc họp, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Bộ– Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật đã báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức Chương trình, đồng thời xin ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về một số nội dung quan trọng như: Nội dung Chương trình, kịch bản, thời gian…
 

Bộ trưởng cho rằng, Chương trình được tổ chức không những để Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là dịp để Lãnh đạo Bộ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình hình công việc và đời sống của đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp cũng như của sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Sau khi cho ý kiến định hướng Chương trình, Bộ trưởng yêu cầu, Ban Chấp hành Đoàn và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị để Chương trình diễn ra thuận lợi, ý nghĩa và thành công.
HVA