ĐTN Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính: phấn đấu, rèn luyện, khẳng định vai trò tiên phong

06/03/2017
ĐTN Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính: phấn đấu, rèn luyện, khẳng định vai trò tiên phong
Căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và được sự đồng ý của Chi ủy Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp, ngày 03/03/2017, Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019 để kiểm điểm công tác Đoàn nhiệm kỳ 2013– 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu Ban chấp hành mới.
Tới dự Đại hội, về phía Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và đại diện một số Chi đoàn bạn. Về phía Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Công đoàn, Nữ công Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính.
Đại hội đã nghe: Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015 và phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác Đoàn (nhiệm kỳ 2013 - 2015). Sau khi nghe Báo cáo, trên cơ sở kết quả hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015, các đại biểu tham dự đại hội đều nhận định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính và Đoàn cấp trên, Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính nhiệm kỳ 2013 - 2015 về cơ bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng ghi nhận; là môi trường để đoàn viên, thanh niên Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính phấn đấu, rèn luyện, khẳng định vai trò tiên phong, khẳng định được bản lĩnh, khả năng nghiệp vụ. Nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong mọi hoạt động và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khen ngợi, hoàn thành thắng lợi chương trình công tác đề ra cũng như nhiệm vụ do Chi ủy, cơ quan và Đoàn cấp trên giao. Nhiều đoàn viên trong Chi đoàn đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Thay mặt Đoàn cấp trên, đồng chí Trịnh Xuân Tung, Chánh Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2015. Đồng chí đề nghị Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính tiếp tục phấn đấu, gắn kết chặt chẽ công tác đoàn với hoạt động của đơn vị, liên kết với các Chi đoàn khác thuộc Bộ để có những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tưpháp.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015 đã đạt được Đồng chí nhấn mạnh Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt của Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính, vì vậy, trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, Chi đoàn cần xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể, chú trọng công tác phát hiện, giới thiệu Chi bộ những đoàn viên ưu tú để thực hiện quy trình kết nạp Đảng viên; Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Pháp luật Hình  sự - Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 04 Đồng chí:
1.Đồng chí  Nguyễn Thị Tố Nga- Bí thư chi đoàn Vụ PL Hình sự - Hành chính.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư chi đoàn Vụ PL Hình sự - Hành chính.
3. Đồng chí Đỗ Thùy Dương – Ủy viên chi đoàn Vụ PL Hình sự - Hành chính.
4. Đồng chí Vũ Thị Hiền – Ủy viên chi đoàn Vụ PL Hình sự - Hành chính
                                                                                
                                                                                    Nguyễn Văn Quân, Phòng THHC