“Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày Truyền thống THADS”

17/03/2017
“Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày Truyền thống THADS”
Ngày 28/02 vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS phát động tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan trong Hệ thống THADS phong trào thi đua cao điểm THADS trong năm 2017. Phóng viên đã phỏng vấn Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Mai Lương Khôi về phong trào thi đua này.
PV: Xin kính chào Phó Tổng cục trưởng, được biết năm 2017 Bộ Tư pháp đã phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp, vậy mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự năm 2017 là gì?
Ông Mai Lương Khôi:
Năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phát động phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”. Cụ thể hóa các nội dung định hướng này, cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, năm 2017 Tổng cục THADS phát động 04 đợt thi đua chuyên đề trong toàn Hệ thống trên các lĩnh vực (1) Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, (2) Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, (3) Nâng cao hiệu quả trong thi hành phần dân sự của các bản án hình sự và (4) Phong trào thi đua trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Như chúng ta đã biết, năm 2016 là năm toàn Hệ thống THADS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao: Thi hành xong trên 530 nghìn việc, thu được số tiền gần 30.000 tỷ đồng, vượt 8,53% về việc và 3,74% về tiền so với chỉ tiêu được giao; số án chuyển kỳ sau giảm cả về việc và về tiền so với năm 2015, giảm 14,66% về việc và 19,05% về tiền. Những kết quả nổi bật đạt được đã và đang góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tích cực giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, tô đậm thêm truyền thống 70 năm Thi hành án dân sự. Trong tinh thần đó, để góp phần bảo đảm kết quả thi hành án thực chất, ổn định và bền vững, đợt cao điểm thi hành án được Tổng cục phát động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua của Bộ, Ngành trong công tác THADS, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, người lao động và các cơ quan trong Hệ thống phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
PV: Với mục đích, ý nghĩa như vậy, xin Phó Tổng cục trưởng cho biết cụ thể hơn về nội dung trọng tâm của phong trào thi đua này
Ông Mai Lương Khôi:
Đợt thi đua cao điểm thi hành án dân sự năm 2017 chú trọng vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được giao trong năm 2017, bao gồm: Một là, hoàn thành các chỉ tiêu THADS, hành chính, bao gồm chỉ tiêu ra quyết định thi hành án; Xác minh, phân loại án và đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Tỷ lệ thi hành án xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; Giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau; Hai là, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm; Ba là, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Kéo giảm số công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ THADS so với năm 2016.
PV: Vậy, với để đảm bảo thực hiện có hiệu quả phong trào này tại địa phương, đề nghị Phó Tổng cục trưởng cho biết các Cục Thi hành án dân sự sẽ có hình thức triển khai như thế nào?
Ông Mai Lương Khôi:
Trên cơ sở Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung phong trào thi đua, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức phát động thi đua đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và Kế hoạch này, bảo đảm lan tỏa, thiết thực và hiệu quả.  
PV: Trân trọng cảm ơn Phó Tổng cục trưởng!
Nhân dịp trả lời phỏng vấn, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi bày tỏ sự cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam đã thường xuyên hợp tác với Hệ thống Thi hành án dân sự trong việc thông tin về hoạt động thi hành án dân sự, đồng thời phản ánh nhiều ý kiến của Nhân dân đối với tổ chức, hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự.