Phản hồi báo chí về việc thi hành án đối với Công ty Trung Nam

11/03/2017
Ngày 10/3/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản số 857/TCTHADS-VP gửi Đài Truyền hình Việt Nam (Bản tin Tài chính) và các cơ quan báo chí phản hồi về việc của Công ty Trung Nam, cụ thể như sau:
Ngày 06/3/2017, Bản tin Tài chính phát trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam có phóng sự “Thành phố Hồ Chí Minh: Thiệt hại từ việc thi hành án nhầm đối tượng” phản ánh việc Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Nam I, căn cứ Điều 43 Luật Báo chí năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự có ý kiến về vấn đề này như sau:
1. Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh hiện đang tổ chức thi hành Bản án số 42/KTPT ngày 06/9/2001 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh và Bản án số 976/DSPT ngày 18/6/2003 của Tòa án nhân dân TP.   Hồ Chí Minh về khoản buộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Nam I (sau đây gọi là Công ty Trung Nam I) phải thi hành tổng số tiền là 5.313.891.546 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Công ty Trung Nam I không tự nguyện thi hành, Chấp hành viên đã xác định: Công ty Trung Nam I có tài sản là quyền sử dụng 4.721m2 đất thuê của Nhà nước, thời hạn thuê đất là 30 năm tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh. Tại thửa đất này, Công ty Trung Nam I đã xây dựng nhà xưởng có diện tích 1.788m2.
Ngày 31/12/2004, Công ty Trung Nam I ký Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất thuê và nhà xưởng trên đất cho Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Thuận An (sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần Trung Nam). Xác định việc chuyển nhượng trên được thực hiện sau khi Bản án có hiệu lực, căn cứ quy định của pháp luật, Chấp hành viên đã ra Quyết định số 457/QĐ-THA kê biên toàn bộ quyền sử dụng đất thuê, nhà xưởng trên đất và bán đấu giá thành với giá là 9.750.000.000 đồng. Trước đó, ngày 25/01/2007, Công ty cổ phần Trung Nam đã ký hợp đồng (có công chứng) cho Công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Đông Nam) thuê toàn bộ tài sản nêu trên trong thời hạn 07 năm.
Công ty cổ phần Trung Nam khiếu nại Quyết định kê biên tài sản vì cho rằng tài sản kê biên không còn là của Công ty TNHH Trung Nam I (người phải thi hành án) mà đã là của Công ty cổ phần Trung Nam. Khiếu nại trên đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giải quyết: không chấp nhận khiếu nại và xác định việc kê biên, xử lý tài sản là phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngày 07/6/2013, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 211/TB-VPCP thông báo kết luận cuộc họp liên ngành do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì để giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Trung Nam, trong đó có nội dung: đồng ý kiến nghị của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thi hành án và giao Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện và chấm dứt xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Trung Nam. Sau khi kiểm tra, Bộ Tư pháp có văn bản số 5073/BTP-TCTHADS ngày 25/6/2013 trả lời Công ty cổ phần Trung Nam với nội dung: việc giải quyết khiếu nại là đúng quy định pháp luật và không có căn cứ để xem xét, giải quyết lại.
2. Quá trình giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Trung Nam, phát sinh khiếu nại của Công ty Đông Nam. Công ty Đông Nam nêu lại nội dung kê biên, xử lý tài sản đã được kết luận trước đó và khiếu nại việc thông báo yêu cầu di dời để bàn giao tài sản bán đấu giá. Ngày 30/9/2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định không chấp nhận khiếu nại trên. Ngày 25/01/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 801/VPCP-V1 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 211/TB-VPCP và chỉ đạo kiểm tra, giải quyết khiếu nại của Công ty Đông Nam theo quy định.
Kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan cho thấy việc tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, pháp luật và đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
3. Điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Để góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tích cực giải phóng nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, Tổng cục Thi hành án dân sự rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí nói chung, Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng để có thể cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác các hoạt động thi hành án dân sự đến Nhân dân cả nước./.
VĂN PHÒNG TỔNG CỤC


File đính kèm