Thư viện thông báo Danh mục sách mới Quý I/2018 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2018, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý I/2018 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.

Chi tiết xem danh mục đính kèm.