Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế: nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công tác

Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế: nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công tác

Ngày 14/4, đại hội Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế nhiệm kỳ 2023-2025 được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cùng đầy đủ các thành viên trong Tổ Công đoàn Vụ.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2020 – 2023 vừa qua, Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế đã không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn; thường xuyên, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động dưới sự giám sát, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể trong Vụ. Tổ Công đoàn đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Năm 2022, Tổ Công đoàn Vụ đã được nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
 

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ
 
Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công việc; tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động; hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức trong đơn vị. Bên cạnh đó, công tác giáo dục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được Tổ Công đoàn chú trọng, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn Vụ nhiệm kỳ qua. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng Tổ công đoàn ngày càng vững mạnh. 
Nhiệm kỳ 2023 – 2025, Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế đề ra mục tiêu 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên, Nghị quyết Hội nghị Công đoàn Vụ, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% công đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; phấn đấu ít nhất 90% nữ công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% gia đình công chức đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 80% cán bộ công đoàn, 90% cán bộ nữ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới…
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận, đánh giá cao sự trách nhiệm, cố gắng và kết quả đạt được của Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế trong nhiệm kỳ 2020 – 2023. 
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị
 
Trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp yêu cầu mỗi đoàn viên công đoàn của Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế cần tiếp tục nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình; nâng cao nhận thức chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công đoàn được Điều lệ Công đoàn quy định. Về phía Tổ Công đoàn, cần tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua đối với công chức gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
 

Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An đề nghị mỗi công đoàn viên của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; đề cao sự nêu gương của Lãnh đạo Vụ, của mỗi đảng viên. Các công đoàn viên cần mạnh dạn nêu lên các ý kiến, đề xuất để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cải thiện đời sống. Tổ Công đoàn cần có sự phân công công việc hợp lý, quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa tới đời sống của công đoàn viên.
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm 3 đồng chí:  Phạm Hồ Hương, Đinh Quỳnh Nga, Nguyễn Khánh Linh
 
Lê Huy
​​​