THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 2286/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
Ngày ban hành : 31/12/2015
Ngày có hiệu lực : 31/12/2015
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Nguyễn Khánh Ngọc
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác