THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 1226/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành : 06/06/2016
Ngày có hiệu lực : 06/06/2016
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Lê Thành Long
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác