Những lưu ý khi thành lập công ty năm 2017

Để phát triển hoạt động kinh doanh của mình trở lên lớn mạnh thì thành lập doanh nghiệp là điều cần làm đối với các doanh nhân. Vậy để thành lập doanh nghiệp thì cần phải lưu ý những nội dung sau:

Chọn loại hình doanh nghiệp
Các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp bao gồm công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên luật Việt An khuyên khách hàng nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần bởi doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ phát sinh trong phạm vi số vốn đã đăng ký góp vào công ty còn loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh sẽ phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng tài sản cá nhân chưa góp vào công ty nếu như số vốn đã góp không đủ để thanh toán nghĩa vụ đó.
Ngoài ra, việc lựa chọn loại hình công ty còn phụ thuộc vào số thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty. Nếu thành lập công ty chỉ với duy nhất một thành viên thì không thể đăng ký công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể được đăng ký với tối thiểu 2 thành viên và tối đa 50 thành viên. Công ty cổ phần có thể được đăng ký với tối thiểu 3 thành viên và không hạn chế số thành viên tối đa. Lựa chọn loại hình công ty cổ phần có thể giúp công ty tăng khả năng huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần và chào bán ra công chúng. Tuy nhiên bộ máy tổ chức hoạt động của công ty cổ phần lại phức tap hơn công ty trách nhiệm hữu hạn.
Tên công ty
- Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài không được đặt trùng với tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài  của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
- Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
- Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Địa chỉ công ty.
Địa điểm đặt công ty là nhân tố quan trong ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình phát triển của công ty. Doanh nghiệp nên lựa chọn vị trí thuận tiện giao thông, cũng như thị trường cung ứng hàng hoá dịch vụ. Tuy nhiên khi chọn địa chỉ cho công ty cũng cần lưu ý:
Địa chỉ công ty không được phép là nhà chung cư hoặc tập thể trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng của phòng chung cư hoặc nhà tập thể là để kinh doanh theo quyết định xây dựng toà nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.
- Địa chỉ công ty ở đô thị cần ghi rõ Số nhà, đường/tổ, khu phố, phường, thành phố/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Địa chỉ công ty ở khu vực không có số nhà, tên đường cần ghi rõ Thôn/ ấp, xã, huyện, tỉnh.
Vốn và thuế môn bài
Vốn điều lệ của công ty sẽ thể hiện khả năng chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng khi tham gia ký kết hợp đồng với đối tác. Tuy nhiên, nhiên nếu lựa chon mức vốn điều lệ quá cao sẽ gây lãng phí nguồn vốn. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc để lựa chọn mức vốn phù hợp.Hơn nữa, sau khi đăng ký doanh nghiệp các thành viên tham gia thành lập công ty sẽ phải góp đủ vốn trong thời hạn 90 ngày, thủ tục giảm vốn lại khá khó khăn trong khi thủ tục tăng vốn lại rất dễ dàng. Đăng ký mức vốn cao còn ảnh hưởng tới mức thuế môn bài phải nộp. Theo quy định của pháp luật, thì mức thuế môn bài áp dụng cho doanh nghiệp năm 2017 là 2.000.000 đồng/năm đối với công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống; 3.000.000 đồng/năm đối với công ty có mức vốn điều lệ trên 10 tỷ.
Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
Một người có thể đồng thời là người đại diện của một hay nhiều công ty cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn.
Người đại diện của công ty không được đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đang bị treo mã số thuế.
Con dấu công ty
Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
- Tên doanh nghiệp;
- Mã số doanh nghiệp.
Như vậy, doanh nghiệp có thể sử dụng một hoặc nhiều con dấu và ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp cũng  có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:
- Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
- Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
Đồng thời từ ngữ hình ảnh thêm vào con dấu không được xâm phạm đến quy định về quyền sở hữu trí tuệ
Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau 03 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Thông báo này có giá trị tương đương với giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Phạm Nguyệt Hằng (tổng hợp)