​Đảng bộ Bộ Tư pháp thông báo về việc khai thác sử dụng hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng

26/02/2019

Đảng ủy Bộ Tư pháp thông báo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức phát trên mạng giao diện mới "Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng" thay thế chuyên mục "Tư liệu - Văn kiện" với địa chỉ là http://tulieuvankien.dangcongsan.vn. 
Chi tiết xem tài liệu đính kèm. 

Các tin khác