Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" đối với các trường hợp do khối các cơ quan tư pháp địa phương trình khen

23/08/2017
Ngày 22/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký các Quyết định số 1321/QĐ-BTP, Quyết định số 1322/QĐ-BTP, Quyết định số 1323/QĐ-BTP, Quyết định số 1324/QĐ-BTP, Quyết định số 1325/QĐ-BTP và Quyết định số 1326/QĐ-BTP tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 799 cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam do Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen năm 2017.
Nội dung chi tiết xem tại các file đính kèm: