Thông tin Người phát ngôn của Bộ Tư pháp

22/02/2024


- Họ và tên: Đỗ Xuân Quý
- Chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp
- Số điện thoại cơ quan: 024.62739456
- Hộp thư điện tử:
quydx@moj.gov.vn.