THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 150/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Ngày ban hành: 27/06/2014
Ngày có hiệu lực: 27/06/2014
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đinh Trung Tụng
Chức danh: Thứ trưởng
Download: