THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 122/BC-BTP
Trích yếu: Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 5/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014
Ngày ban hành: 26/05/2014
Ngày có hiệu lực:
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Đinh Trung Tụng
Chức danh: Thứ trưởng
Download: