THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: Báo cáo rút gọn
Trích yếu: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày ban hành: 29/04/2014
Ngày có hiệu lực: 29/04/2014
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh:
Download: