THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 47/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 - nhiệm vụ trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2014
Ngày ban hành: 27/02/2014
Ngày có hiệu lực: 27/02/2014
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Lê Thành Long
Chức danh: Thứ trưởng
Download: