THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 20/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 01/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014
Ngày ban hành: 23/01/2014
Ngày có hiệu lực: 23/01/2014
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Hà Hùng Cường
Chức danh: Bộ trưởng
Download: