THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: BC số 148/BC-BTP
Trích yếu: Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 5/2023 và nhiệm vụ tháng 6/2023
Ngày ban hành: 31/05/2023
Ngày có hiệu lực: 31/05/2023
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký:
Chức danh:
Download: